Kontakt

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način za prevoz vas ili vaše robe.

  Cargo Agent – Navigator

  Đorđa Stanojevića 11d/4
  11070 Beograd
  Srbija

  +381 11 7850 970
  +381 11 6557 704

  info@cargo-agent.com
  account@cargo-agent.com

  Kancelarije za operativne i carinske poslove

  Zgrada robno-carinskog magacina na aerodromu “Nikola Tesla” Beograd
  Drugi sprat, kancelarije 2.8 i 2.9
  11180 Beograd
  Srbija

  +381 11 2286 496
  +381 11 2097 429
  +381 11 2286 443

  sales@cargo-agent.com
  export@cargo-agent.com
  import@cargo-agent.com
  charter@cargo-agent.com

  Cargo Agent – Navigator

  Međunarodni aerodrom Sarajevo
  Kurta Schorka 36
  71210 Ilidža, Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  +387 33 452 206

  bih@navigator-cargo.com

  Kancelarije za operativne i carinske poslove

  Cargo Agent – Navigator
  Međunarodni aerodrom Sarajevo
  Kurta Schorka 36
  71210 Ilidža, Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  +387 33 452 206

  ksuljovic@navigator-cargo.com