Usluge zemaljskog opsluživanja

  • Usluge zemaljske administracije i nadzora
  • Usluge prihvata i otpreme robe
  • Zahtevanje ili rezervisanje podesne pozicije za parkiranje i/ili smeštaj u hangar
  • Usluge posle leta
  • Usluge snabdevanja vazduhoplova hranom i pićem