Usluge carinjenja

U mogućnosti smo da pružimo kompletnu uslugu carinjenja robe:

  • izvozno carinjenje
  • uvozno carinjenje
  • re-eksportno carinjenje