Sve na jednom mestu

  • preuzimanje pošiljke našim vozilima
  • pregled pošiljke
  • uskladištenje pošiljke
  • otprema pošiljke na polazni aerodrom našim vozilima
  • organizovanje i nadgledanje utovara pošiljke u avion
  • otprema pošiljke na željenu destinaciju